Diğer

İmzala

Aleyna Bir Daha nE? demesin

nE? Demesi aşırı trajik ve sinir bozucu

8

hedef

1

imza

14

görüntülenme
İmzala

Covid19 dan sonra Cemaatle kılınacak ilk namazı ve tüm namazları Ayasofya da kılalım

Dünya bir virüs salgını ile yıkıma uğradı diyebiliriz. Virüsten kaynaklı tedbir için müslümanlar olarak cemaatle namaz kılamıyoruz, ayasofya müslümanların ibadetine kapalı. Bu kampanya ile COVID-19 dan sonra, cemaatle kılınacak ilk namazı ayasofya da kılarak AYASOFYAYI CAMİİ olarak ibadete açalım FATİH SULTAN MEHMET HAN''ın Ayasofyayı bizlere hediye ettiği günün geri gelişine şahit olalım, ayasofya ile ilgili ettiği bedduanın vebalinden kurtulalım bir hayra vesile olalımİŞTE FATİH'İN VAKFİYESİ" İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han, Ayasofya Camii'nin ve vakfının korunmasına ilişkin yayınladığı vakfiyesinde şu ifadelerde bulunuyordu: "Allah'ın yarattıklarından Allah'a ve O'nun rüyetine iman eden, ahirete ve onun heybetine inanan hiçbir kimse için, sultan olsun melik olsun, vezir olsun bey olsun, şevket ve kudret sahibi biri olsun hâkim veya mütegallib (zâlim ve diktatör) olsun, özellikle zâlim ve diktatör idareciler tarafından tayin olunan, fâsid bir tahakküm ve bâtıl bir nezâret ile vakıflara nâzır ve mütevelli olanlar olsun ve kısaca insanlardan hiçbir kimse için, bu vakıfları eksiltmek, bozmak, değiştirmek, tağyir ve tebdil eylemek, vakfı ihmal edip kendi haline bırakmak ve fonksiyonlarını ortadan kaldırmak asla helal değildir!Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen bâtıl gerekçelerle, bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tağyir ederse; vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse; vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast ederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame eylemek (temel müesseselerden birinden taviz vermek) ve vakfın bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse; veya şer'i şerife aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azm eylerse, mesela şeriata ve vakfiyeye aykırı ferman, berat, tomar veya talik yazarsa veyahut tevliyet hakkı resmi yahut takrir hakkı resmi ve benzeri bir şey talep ederse, kısaca batıl tasarruflardan birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak ederse, açıkça büyük bir haramı işlemiş olur, günahı gerektiren bir fiili irtikâb eylemiş olur. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların la'neti üzerlerine olsun. "Ebeddiyyen Cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebeddiyyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse, vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir."İmzalarımız bir hayıra vesile olsun. Cemaatle yeniden ilk secdemiz AYASOFYA da başlasın ve devam etsin...

500

hedef

20

imza

533

görüntülenme
İmzala

Bts konser destek

Bts'in Türkiye'ye gelmesini gerçekten herkes istiyor.Burdan Sevgili Recep Tayyip Erdoğan a sesleniyorum.Lütfen Bts'in Türkiye ye gelmesi için elinizden geleni yapın.Ayrıca lütfen biletleri bı 10 TL yapın lütfen. Bu her Army'nin bir dileği olarak Size GüveniyorumSevgilerle Asya Hatunoğlu

500

hedef

0

imza

0

görüntülenme
İmzala

0

500

hedef

1

imza

25

görüntülenme
İmzala

ertaşın fakülteden atılması

ertaş okuldan atılsın

500

hedef

1

imza

29

görüntülenme
İmzala

Tre İstanbul'a Gelsin

3 haftalık tatilde evine dönmeli

500

hedef

0

imza

6

görüntülenme
İmzala

Suriye yerle bir olsun türk askeri birtane esad yandaşı terörist kalmasın

Türk askerine girmiş olduğu çekte tam destek

500

hedef

0

imza

8

görüntülenme
İmzala

Ailesiz bir gelecek hedefleyen İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun iptal edilsin.

Avrupa Konseyinin, Kadına yönelik şiddetten ve ev içi şiddetten arındırılmış bir Avrupa hayaliye hazırlamış olduğu İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti azaltmamış bilakis arttırmıştır. Bir yandan kadını, kapitalist amaçlar uğruna köleleştirilip alınıp satılan kendisinden faydalanılan bir ürün haline dönüştürülürken diğer yandan kadına yönelik şiddettin engellenmesi için sözleşmeler hazırlamak iki yüzlülüktür.İstanbul sözleşmesinin asıl amacı kadına yönelik şiddeti engellemek değil ailesiz bir nesil icat etmektir. Türkiye'de son 5 yılda 2.000.000 koca bu sözleşme kapsamında evinden uzaklaştırılmıştır. Ancak bu dahi kadın cinayetlerinin önüne geçememiştir. Zira şiddeti doğuran, körükleyen, teşvik eden insanın hayata bakış açısıdır. Ferdiyetçi, menfaatçi bir nesil yetiştirenlerin kadına yönelik şiddeti kanunlar ile engellemesi imkansızdır. İstanbul sözleşmesi, aile değerlerimize apaçık bir saldırıdır.Geleceğimiz ciddi tehlike altında, ailesiz bir toplum istemiyorsan sen de bu kampanyaya destek ol. İmzala, paylaş, haberdar et ve imzalat! 

500

hedef

0

imza

0

görüntülenme
İmzala

Af İstiyoruz.

Günümüzde bu zamanda cezaevleri dolup taşmakta, içeride kalan mahkumlar koridorlarda yatmaktadır. Suçu çok ağır cezalıları kastetmiyorum fakat suçu hafif suçlar olup belli bir zaman kadar içeride kalanlara af çıkmasını istiyoruz. Çocuklar babasız büyümesin, annelerin yüreği yanmasın, insanlar işlerinden ayrılmasın, ailesini geçindirmekle yükümlü olanlar dışarıda olup ailesiyle hayatına devam etsin. Bu yasanın çıkmasını çok uzun zamandır bekliyoruz, sende imzala, destek ol!

500

hedef

1

imza

17

görüntülenme
İmzala

düşünce den dolayı kolayca suçlanmak istemiyorum.

Bu ülkeden gitmek istiyorum.Yeter.

500

hedef

1

imza

49

görüntülenme
İmzala

Pentet uzmanları ve yazılımcılara yönelik Türkiye'de CTF etkinliklerinin çoğalması için

Türkiye'de yazılımcılar ve pentest uzmanları için etkinlikleri düzenlenmesi gerekiyor.Malum çağımız teknoloji çağı ve bunun güvenliği çok önemli biz bu konuda diğer ülkelere nazaran daha da gerideyiz.İsteğimiz o ki biz ve bizim gibiler daha da çoğalsın. Şimdi değil belki ama bir 10-20 yıl sonra tamamen teknoloji hayatımızın merkezine girmiş olacak.Ne kadar güvenli olur tartışılır ama durum çok açık, isteğimiz bu ve bunun gibi etkinliklerin çoğalması bizimle aynı fikirde olanları toplamak için öyle bir imza kampanyası başlatmış bulunmaktayız....

500

hedef

3

imza

15,615

görüntülenme
${ item.date }

${ item.name }

${ item.description }

${item.target}

hedef

${item.signCount}

imza

${item.viewers}

görüntülenme