T.C SAĞLIK       BAKANLIĞI’NA 

     

        Bizler sağlık meslek liselerinin  hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ,sağlık bakım teknisyenliği kadrolarından 2018 yılında ilk kez mezun olmuş , 2 nisan 2019 tarihinde ilk kez devlet kadrolarına İŞKUR aracılığı ile, “Sürekli İşçi” kadrosuna  “Klinik destek personeli “ unvanıyla atanmaya hak kazanmış sağlık personelleriyiz. Hiç bir özlük hakkına sahip olmayıp mezun olduğumuz ünvan bile dikkate alınmaksızın daha öncelerde taşeronda çalışan personellerle aynı kadroda bulunup daha düşük ücret ile çalıştırılmaktayız. Sağlık alanında eğitim almış olup ,eğitimlerimiz yüksekokul düzeyinde devam ettiği halde taşeron temizlik  personelleriyle eşdeğer kılınmaktayız. Ülkemizin bugün yaşadığı zorlu süreçte Corona virüs salgınıyla hastanelerimizde eğitimli sağlık personelleri olarak görevimiz başında canla başla ülkemiz için mücadeleye devam etmekteyiz. Bu süreçte ,ek ödeneklere tabi olmadığımız nedeniyle Sağlık personellerine ödenecek ek ücretten tavan şekilde yararlanamayacağız. Ancak aynı sahada çalışıp aynı derecede risk altında bulunmaktayız. Ülkemizin sağlık personeline azami derecede ihtiyaç duyduğu bu günlerde bilgi ve eğitimimiz dahilinde eğitimli sağlık personelleri olarak  “Hemşire  Yardımcısı” kadrosunda Sağlık Bakanlığı  bünyesinde ülkemize hizmet etmeye hazır bulunmaktayız. Elimizden alınmış olan hakkımız olan kadroyu ve eğitimsiz personelden gerek ücret gerek ek ödeme gerekse görev tanımı yönünden ayrımımızı talep ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.