Covid19 dan sonra Cemaatle kılınacak ilk namazı ve tüm namazları Ayasofya da kılalım imza kampanyası

500

hedeflenen

21

imzalayan

579

görüntülenme
Kampanyayı başlatan Levent
05.04.2020 İstanbul , Türkiye

Hemen Paylaş

Covid19 dan sonra Cemaatle kılınacak ilk namazı ve tüm namazları Ayasofya da kılalım

Dünya bir virüs salgını ile yıkıma uğradı diyebiliriz. Virüsten kaynaklı tedbir için müslümanlar olarak cemaatle namaz kılamıyoruz, ayasofya müslümanların ibadetine kapalı. Bu kampanya ile COVID-19 dan sonra, cemaatle kılınacak ilk namazı ayasofya da kılarak AYASOFYAYI CAMİİ olarak ibadete açalım FATİH SULTAN MEHMET HAN''ın Ayasofyayı bizlere hediye ettiği günün geri gelişine şahit olalım, ayasofya ile ilgili ettiği bedduanın vebalinden kurtulalım bir hayra vesile olalım


İŞTE FATİH'İN VAKFİYESİ

" İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han, Ayasofya Camii'nin ve vakfının korunmasına ilişkin yayınladığı vakfiyesinde şu ifadelerde bulunuyordu: "Allah'ın yarattıklarından Allah'a ve O'nun rüyetine iman eden, ahirete ve onun heybetine inanan hiçbir kimse için, sultan olsun melik olsun, vezir olsun bey olsun, şevket ve kudret sahibi biri olsun hâkim veya mütegallib (zâlim ve diktatör) olsun, özellikle zâlim ve diktatör idareciler tarafından tayin olunan, fâsid bir tahakküm ve bâtıl bir nezâret ile vakıflara nâzır ve mütevelli olanlar olsun ve kısaca insanlardan hiçbir kimse için, bu vakıfları eksiltmek, bozmak, değiştirmek, tağyir ve tebdil eylemek, vakfı ihmal edip kendi haline bırakmak ve fonksiyonlarını ortadan kaldırmak asla helal değildir!

Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen bâtıl gerekçelerle, bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tağyir ederse; vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse; vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast ederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame eylemek (temel müesseselerden birinden taviz vermek) ve vakfın bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse; veya şer'i şerife aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azm eylerse, mesela şeriata ve vakfiyeye aykırı ferman, berat, tomar veya talik yazarsa veyahut tevliyet hakkı resmi yahut takrir hakkı resmi ve benzeri bir şey talep ederse, kısaca batıl tasarruflardan birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak ederse, açıkça büyük bir haramı işlemiş olur, günahı gerektiren bir fiili irtikâb eylemiş olur. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların la'neti üzerlerine olsun. "Ebeddiyyen Cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebeddiyyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse, vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir."

İmzalarımız bir hayıra vesile olsun. Cemaatle yeniden ilk secdemiz AYASOFYA da başlasın ve devam etsin...

Yorumlar 11

 1. KENAN DÖNMEZ 28.03.2020 17:42
  28.03.2020 17:42
  Destek hep destek tam destek
 2. KENAN DÖNMEZ 28.03.2020 17:42
  28.03.2020 17:42
  Destek hep destek tam destek
 3. KENAN DÖNMEZ 28.03.2020 17:42
  28.03.2020 17:42
  Destek hep destek tam destek
 4. ${item.displayName} ${item.date}
  ${item.comment}

500

hedeflenen

21

imzalayan

579

görüntülenme
İstanbul, Türkiye

Hemen imzala

${error.firstName}
${error.lastName}
${error.email}

Hemen Paylaş!